Sijoitustoiminta

innof-net-07innof-net-01innof-net-04

Sijoitukset

Yhtiö tekee yleensä vähemmistö- tai enemmistösijoituksia kasvupotentiaalia omaaviin pk-yrityksiin.

Sijoitusten tavoitteena on tuoda sijoituskohteisiin taloudellisten resurssien lisäksi myös osaamisresursseja. Kohteiden tuloksellista kasvua kotimaassa ja kansainvälisesti tuetaan laajalla partneriverkostolla.

Toiminta

Tapaan toimia kuuluu sijoituskohteiden liiketoiminnan aktiivinen kehittäminen ja johdon tukeminen sekä hallitustyön tekeminen.

Kohdeyhtiöihin sijoitetut varat koostuvat pääosin yhtiön omasta taseesta ja pääomistajien rinnakkaissijoituksista.

Innofinance Oy:n menestys on riippuvainen kohdeyritysten menestyksestä.